Thông báo tạm dừng hoạt động Phòng Khám nhằm phòng chống dịch COVID 19

DO TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 ĐANG DIỄN RA PHỨC TẠP ĐỒNG THỜI NHẰM ĐẢM BẢO SỨC KHỎE QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ CỘNG ĐỒNG, NHA KHOA VIỆT PLUS XIN PHÉP ĐƯỢC TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG:
TỪ 01/04/2020 ĐẾN 10/04/2020
NHA KHOA RẤT MONG NHẬN ĐƯỢC SỰ THÔNG CẢM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!