Một ngày làm việc tại Nha Khoa Việt Plus

Một ngày bận rộn tại Nha Khoa Việt Plus với 3 ca cấy ghép Implant Dentium và 2 ca nhổ răng bằng máy nhổ răng siêu âm Piezotome - 3 Implants and 2 wisdom teeth extractions using Piezotome Cube LED - What a busy day at VNDENTALPLUS!