Dr Trịnh Mai Trang

BSCK RHM Đại học Y Hà Nội - Chuyên gia chỉnh nha POS (Progressive Orthodontic Seminar) Mỹ - Chuyên gia nắn chỉnh răng không mắc cài Invisalign - Chuyên gia răng sứ thẩm mỹ - Phụ trách chuyên môn phòng khám Nha Khoa Việt Plus.